Witaj!       
 
  
  
  
  
  
  
  

STRONA GŁÓWNA

Pracownia Wysokorozdzielczej Spektrometrii Masowej (PWSM) wchodzi w skład Środowiskowego Laboratorium Analiz Fizykochemicznych i Badań Strukturalnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracownia prowadzi ścisłą współpracę z Zespołem Analiz Toksykologicznych i Farmaceutycznych ZATF, należącym do Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

PWSM oferuje wykonywanie rutynowych analiz MS, widm fragmentacyjnych, analiz nanoLC-MS wraz z przeszukiwaniem baz danych.

Please install Flash® and turn on Javascript.